Kritikanzer (English)


Ако искате да ми кажете нещо, можете да го направите през формата по съседство. Не държа на трите ви имена, но поне някак трябва да си общуваме.  Нито името ви, нито електронната ви поща ще бъдат извадени пред публика, освена ако изрично не пожелаете това. Оказва се, че не само аз съм ленива - тази форма не може да чете кирилица и вероятно няма да може. За съжаление ще се наложи да използвате латински букви поне за първото си послание... Благодаря!

If you would like to tell me something, please use the form next to this message. Your name and email are not going to be transferred to a third party and none of your opinion would be publish unless you explicitly authorize it.  

Thank you! Бърза връзка /Contact