Kritikanzer (English)


По желание на читателите. Кой каквото си е поръчал. 

  1. Бабин ден // Вулканов

  2. Голям праз //Старшината

  3. Партийно строителство - БРП // Проф. Дървингов
  4. Ориенталска приказка, или не нервирайте архитекта // Турбопринцесин
  5. Леденика // Старшината
  6. Приказка за замъка // Комбат#5
  7. ШЗО // Дамската секция
  8. Хамлет, или новото в българския театър // Симплифайд Солушънс
  9. Романс за емиграцията // Кугар